Målförväntan

Sportsbetting är något som är mycket populärt runt omkring i världen. Dels finns det ett mycket stort antal olika sporter du som ägnar dig åt det kan lägga spel på. Dessutom finns det också flera olika typer av spel som du kan lägga på en eller flera matcher. Oavsett vilket så finns det också en mängd olika typer av strategier som du kan använda dig för att öka dina chanser till vinst.

I denna text ska vi ta oss en titt på en av dessa strategier. Närmare bestämt är det en strategi vid namn målförväntning som vi ska undersöka.

Vad är målförväntning för något?probability tree

Målförväntning är en typ av strategi som är populär för många spelare som spelar på fotboll att använda sig av. Enkelt förklarat så går det ut på att räkna ut hur många mål du som spelare förväntar dig att ett visst lag ska göra i en match. För att räkna ut detta tar du bland annat faktorer som vilken målpotential laget har, hur sannolikt det är att de själva ska släppa in mål, samt hur stor målpotential deras motståndare har i beaktning.

Närmare bestämt så finns det en mängd olika sätt som det går att räkna ut ett lags målförväntning i en match på. Vi ska i denna artikel ta oss en titt en av de mest populära sådana.

Poisson Distribution

En vanlig metod för att räkna ut ett lags målförväntning är en kallad Poisson Distribution. Poisson Distribution går ut på att du räknar ut sannolikheten för så många möjliga resultat som möjligt i en match. För att räkna ut detta behöver du använda dig av hur många mål matchens båda lag kan tänkas göra.

Ett intressant faktum när det kommer till Poisson Distribution är att Microsoft Excel har en inbyggd funktion för det. På så sätt kan du på ett relativt enkelt sätt använda dig av Poisson Distribution utan att känna till exakt hur det fungerar.

Användning i Excel

För att räkna ut målförväntningen använder sig Poisson i Excel av följande formel: =POISSON(x, medeltal, kumulering). I denna formel står medeltalet för hur många mål som ett visst lag förväntas göra. När Excel ska räkna ut Poisson så sätter det alltid kumuleringen som ”FALSE”. Resultatet blir då att Poisson räknar ut sannolikheten att en slumpvariabel ska få ett värde som stämmer helt överens med det värde som x har. När du använder Poisson för att räkna ut hur många mål ett lag förväntas göra så motsvarar slumpvariabelns värde hur många mål det lag som du spelar på förväntas göra i en match.

Genom att använda dig av Poisson i Excel så får du olika värden beroende på hur många mål du vill satsa på att lagen gör i en match. Svaret får du alltid i följande format: ”punkt följt av ett antal siffror. Får du t.ex. ”.1552” som ett resultat efter att ha använt Poisson så innebär det att sannolikheten för ett visst resultat är 15,52%. Ju högre procenttal du får efter att ha gjort en uträkning med hjälp av Poisson, desto större är förstås sannolikheten att det resultat du satsat på faktiskt ska inträffa.

Känn till målförväntningen

För att kunna använda dig av Poisson Distribution behöver du dock känna till hur många mål lagen i en match förväntas göra. Detta kan du räkna ut med hjälp av andra matematiska formler. Detta kommer vi dock inte kommer gå närmare in på i den här texten.

Det kan handla om att du räknar ut två tal genom att använda dig av mängden mål de lag som ska mötas i den match du ska spela på har gjort i tidigare matcher och liknande. Hur som helst kan du genom att använda olika sorters beräkningar få upp olika nummer som handlar om just hur många mål ett lag förväntas göra i en match. Genom att använda detta nummer tillsammans med de olika antal mål du vill veta sannolikheten för så kan du räkna ut målförväntan i en match. Lättast är det att ställa samman dina beräkningar i en tabell. Sedan är det bara för dig att satsa dina pengar på det resultatet som enligt Poisson Distribution har högst sannolikhet att faktiskt inträffa.

Nackdelar med att använda sig av bettingsystem som Poisson Distribution

Innan vi går vidare vill vi först och främst påpeka att det inte finns några spelsystem som garanterar dig vinst. Du kan aldrig lägga ett spel utan att riskera att förlora din insats. System som Poisson Distribution och liknande kan endast öka sannolikheten för att du ska vinna. Det kommer aldrig göra det hundra procent säkert att du ska göra det.

Ett problem med Poisson Distribution är att det tar för givet att mål i en match är oberoende av varandra. Alla som har kollat på mycket fotboll vet att så inte är fallet. På många sätt och vis är nämligen alla händelser på en fotbollsplan relaterade till varandra. En annan nackdel med Poisson Distribution är att många hävdar att den underskattar möjligheten att matchen slutar 0-0. Detta problem finns det dock olika sätt att kringgå. Poisson Distribution är därför ett användbart system värt att prova.